Weetabix – ‘nazaj k osnovam’

Weetabix asocira na sledeče besede :

 • naraven (natural),
 • povezan z naravo (natural associated)
 • pošten (honest)
 • kredibilen (credible)
 • verodostojen (authentic)
 • uravnotežen (balanced)
 • zahteven (claiming)
 • obziren (thoughtful)
 • odgovoren (responsible)
 • avtentičen (authentic)
 • prepričljiv (convincing)
 • odprt (open)