059 217 816

pon-pet, 8:30-15:30

Uvod
Kemikalije se uporablja povsod v industriji, zato je zagotavljanje varnosti pri delu s kemikalijami izredno pomembno. Statistika v EU kaže, da ima 16% delavcev opravka z nevarnimi kemikalijami. V Sloveniji se ponesreči s kemikalijami letno skoraj 1000 delavcev, od tega ima 75% ponesrečencev kemične opekline kože in 20% ponesrečencev kemične opekline oči. V industriji so kemične opekline predvsem posledica jedkega delovanja kislin (32%) in baz (26%).

Nastanek kemične opekline
Kemična opeklina pomeni poškodbo zdravega tkiva zaradi kemične reakcije med kemikalijo in tkivom. Povzroči jo lahko šest vrst kemikalij: kisline, baze, oksidanti, reducenti, kelatna sredstva in topila. Obseg kemične opekline je odvisen od koncentracije, količine, tipa kemikalije ter časa stika. Kemikalije, ki lahko ob stiku s kožo ali sluznicami povzročijo ireverzibilno poškodbo tkiv imenujemo jedke kemikalije (npr. koncentrirane kisline in baze).

Prva pomoč pri politjih z dražilnimi ali jedkimi kemikalijami
V primeru politja z dražilnimi ali jedkimi kemikalijami veljajo osnovna pravila prve pomoči: zapustimo mesto nesreče, odstranimo obleko in v primeru politja oči tudi kontaktne leče, čim hitreje začnemo z izpiranjem kože in/ali oči in pokličemo pomoč. Nikoli ne smemo odlašati z izpiranjem, tudi če takoj po politju nimamo težav, ker se le-te lahko pojavijo kasneje.

Priporočena prva pomoč po politju z dražilnimi in jedkimi kemikalijami je do sedaj vključevala čim hitrejše izpiranje izpostavljenega predela telesa z vodo, vendar je takšna prva pomoč učinkovita le pri manjših politjih kože z dražilnimi kemikalijami, ne pa pri obsežnih politjih in politjih z jedkimi kemikalijami.

Diphoterine®
Idealni pripomoček za prvo pomoč po politjih z dražilnimi in jedkimi kemikalijami bi moral hitro odstraniti nevarne kemikalije s površine telesa in preprečiti njihov prodor v tkiva, ob tem bi moral imeti enostaven protokol uporabe, zanesljiv učinek ne glede na vrsto kemikalije in omogočiti daljši intervencijski čas ter boljše ugodje izpiranja.

Idealnemu sredstvu za prvo pomoč po politjih z dražilnimi ali jedkimi kemikalijami trenutno najbolj ustreza Diphoterine® (Prevor). Diphoterine se je izkazal za izredno uspešno dekontaminacijsko sredstvo. Ponesrečenci z dražilnimi ali jedkimi kemikalijami po izpiranju z Diphoterinom niso imeli posledic ali pa so bile le-te minimalne.

Diphoterine je sterilna vodna raztopina in pri izpiranju obdrži koristen mehanični in dilucijski učinek vode. V nasprotju z vodo pa ima Diphoterin tudi nevtralizacijsko in absorpcijsko sposobnost.

Lastnosti Diphoterina:

Praktični primeri ponesrečencev z dražilnimi in jedkimi kemikalijami v kemijski industriji so potrdili, da lahko z izpiranjem z Diphoterinom v 60-ih sekundah po politju z dražilnimi ali jedkimi kemikalijami popolnoma preprečimo nastanek kemične opekline in s tem odpravimo zapleteno zdravljenje in dolgotrajno odsotnost z dela.